• cropped-NČ-vstupy-1.jpg
  • cropped-NČ-vstupy-2.jpg
  • cropped-NČ-vstupy-3a-1.jpg
  • cropped-NČ-vstupy-4.jpg

Vstupy do výuky ZŠ

Vstupy do výuky ZŠ jsou službou škole a vyučujícím společenskovědních oborů při výuce témat, která se svými obsahy týkají křesťanství a náboženství. Touto činností chceme přispívat k porozumění křesťanství jako součásti kultury evropského civilizačního okruhu a k vytváření postojů tolerance a respektu v souladu s principy života v demokratické společnosti.

Programy vstupů do výuky ZŠ systematicky rozvíjí již od školního roku 2007/2008 Katechetické a pedagogické centrum Biskupství ostravsko-opavského. Na tuto činnost navazujeme a vycházíme z ní.

Garantkou programů je Mgr. Šárka Koflerová (skoflerova@doo.cz, 737 744 118).


Ve spolupráci s Katechetickým a pedagogickým centrem jsme realizovali: