• cropped-ON-orgány-1.jpg
  • cropped-ON-orgány-2.jpg
  • cropped-ON-orgány-3.jpg
  • cropped-ON-orgány-4.jpg

Orgány spolku

Podle stanov čl. 6 jsou orgány spolku:

  • členská schůze
  • výbor spolku
  • předseda a místopředseda spolku