KDO JSME

Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. vzniklo v roce 2010 (8. 11. 2010 bylo na MV ČR registrováno občanské sdružení Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o. s.). Úzce navazujeme na činnost Katechetického a pedagogického centra Biskupství ostravsko-opavského a spolupracujeme s dalšími subjekty.

Základními cíli spolku je především:

 • přispívat k rozvoji vzdělávání dětí, mládeže a dospělých, včetně vzdělávání pedagogických pracovníků, především za účelem porozumění křesťanství a náboženství a ocenění jejich hodnot pro společnost i jednotlivce
 • podporovat křesťanské náboženské vzdělávání všech věkových skupin
 • podporovat uplatňování křesťanských principů v osobním životě i ve společnosti
 • přispívat k vytváření a upevňování postojů tolerance, snášenlivosti a úcty ke všem lidem bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení a postoje v souladu s principy života v demokratické společnosti
 • podporovat ekumenický a mezináboženský dialog
 • organizačně a finančně podporovat členy sdružení a dobrovolné spolupracovníky při dalším sebevzdělávání

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 • pořádání vzdělávacích akcí, přednášek, kulturních programů a setkání
 • vytváření a realizace vzdělávacích seminářů k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků
 • vytváření a realizace vzdělávacích programů a projektů pro všechny typy mateřských, základních a středních škol
 • vytváření a realizace programů pro volnočasové aktivity dětí a mládeže
 • vytváření a vydávání odborných materiálů
 • soustřeďování a zapůjčování pomůcek, metodických materiálů a odborné literatury
 • propagace vlastní činnosti