Vstupy do výuky ZŠ

 • Vstupy do výuky ZŠ jsou službou škole a vyučujícím společenskovědních oborů při výuce témat, která se svými obsahy týkají křesťanství a náboženství. Touto činností chceme přispívat k porozumění křesťanství jako součásti kultury evropského civilizačního okruhu a k vytváření postojů tolerance a respektu v souladu s principy života v demokratické společnosti.

  Programy vstupů do výuky ZŠ systematicky rozvíjí již od školního roku 2007/2008 Katechetické a pedagogické centrum Biskupství ostravsko-opavského. Na tuto činnost navazujeme a vycházíme z ní.

  Garantkou programů je Mgr. Šárka Koflerová (skoflerova@doo.cz).

  Ve spolupráci s Katechetickým a pedagogickým centrem jsme realizovali:


  Vánoce 2012

  V měsíci listopadu a prosinci 2012 a lednu 2013 probíhaly vstupy do výuky ZŠ.

  Na školách byly realizovány tyto programy:

  PROGRAMY
  název programu cílová skupina forma práce
  Poselství křesťanských Vánoc – základní řada
  Vánoční příběh a jeho poselství 1. až 3. ročník ZŠ pedagogika celistvé výchovy
  Izrael – země vánočního příběhu 4. a 5. ročník ZŠ interaktivní powerpointová prezentace
  Proč máme být k sobě navzájem hodní? 2. stupeň ZŠ diskuse
  Poselství křesťanských Vánoc II 
  Betlém – dům chleba 1. až 3. ročník ZŠ pedagogika celistvé výchovy
  Vánoce v umění 4. a 5. ročník ZŠ interaktivní powerpointová prezentace
  …a na zemi pokoj lidem dobré vůle! 2. stupeň ZŠ diskuse
  Poselství křesťanských Vánoc III
  Cesta za hvězdou 1. až 3. ročník ZŠ pedagogika celistvé výchovy
  Vánoce v hudbě 4. a 5. ročník ZŠ interaktivní powerpointová prezentace
  Narodil se bohatý i chudý 2. stupeň ZŠ diskuse

  „Letos jsme měli možnost připomenout si s mladšími dětmi biblický příběh o narození Ježíše z Nazareta.

  Velmi zajímavé bylo „audioputování“ vánočními písněmi, program Vánoce v hudbě. Žáci poslouchali hudební ukázky, sami odhadovali zemi jejich původu a stáří písní, pokoušeli se přiřazovat některé písňové texty ke konkrétním biblickým událostem.

  Žáci 2. stupně diskutovali o potřebě člověka žít v pokoji a vzájemném porozumění. Vstupní aktivity s kuličkou v misce i s klubíčkem vlny dokázaly všechny žáky bez výjimky aktivovat a poté hned „upokojit“ a připravit pro další činnost.

  Každá z realizovaných hodin byla trošku jiná – v jedné třídě se žáci hodně otevřeli, jejich osobní přání byla velmi emotivní a došlo i na slzičky, jinde byli žáci zdrženlivější a někteří odmítli svá přání a myšlenky prezentovat nahlas.

  Zvláštní pochvalu si zaslouží výběr obrázků pro jednu z aktivit (jedná se o štědrovečerní příběhy) všechny byly silné. Děkujeme.“

  Mgr. Eva Kapolková, ZŠ Fulnek


  Prohlédněte si také některé odkazy z jednotlivých škol:


  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR finančně podpořilo projekt nazvaný Porozumění hlubšímu smyslu Vánoc, díky kterému byly vstupy do výuky ZŠ realizovány na 21 školách.