Setkání dětí a mládeže 1. 7. 2019 se zúčastnilo 1 400 dětí, rodičů, prarodičů a učitelů!

5.8.2019

Okolo 1400 dětí a rodičů se v pondělí 1. července vydalo do Vyšních Lhot a na horu Prašivá, aby prožilo tradiční setkání s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem. Tématem letošního setkání byla voda v mnoha podobách. V úvodním programu se děti dozvěděly o tom, že čistá a nezávadná voda nemusí být vůbec samozřejmostí. O své zkušenosti se rozdělil Ivo Roškanin z organizace Praga-Haiti, která se snaží vrtáním studní na Haiti zajistit Haiťanům přístup k pitné vodě. Na pódiu vystoupili také členové spolku Ladato Si, kteří odpovídali na otázku: Proč a jak šetřit s vodou?

Otec biskup František zavzpomínal na své dětství, kdy na vlastní kůži zažil, jak to může být nepříjemné, když se člověk vydá na cestu a nevezme si s sebou dostatek vody. Pak zdůraznil, že voda má pro nás také hluboký duchovní význam, protože vodou jsme byli pokřtěni.

Po mši svaté čekal účastníky výstup na horu Prašivá, kde v okolí kostela sv. Antonína Paduánského organizátoři připravili program na 26 stanovištích. Děti přemýšlely o vodě ve světě, zjišťovaly, kolik spotřebují vody, poznávaly, že je voda plná života. Čekala na ně pohádka o vodě, mohly si namalovat svou kapku vody – magnetku nebo se seznámit s prací hasičů.  Děti se na Prašivé setkaly také s živým velbloudem a od jeho chovatele se dozvěděly, co vlastně velbloud nosí v hrbech a jak hospodaří s vodou.

Odkaz na fotografie naleznete ve Fotogalerii.